NAMNLISTA FÖR DE SVENSKA ÖVERSÄTTNINGARNA
AV THE LORD OF THE RINGS

Version 1

The Lord of the Rings Ringarnas herre Härskarringen
Archet Arklo Archet; Gamleby
Arkenstone Arkensten; Arkenstenen Arkenstenen; Arkenstenen, Kungadiamanten; Arkenstenen
Bag End Säcks ände Baggershus
Baggins Secker Bagger
Bagshot Row Säckfallsgatan Baggerspjutsvägen; Baggspjutsvägen; Baggspjutsallén
Bamfurlong Bönåkra Bamme mil
Barrow-downs Kummelåsarna Kummelåsarna; Kummelbergen; Kummelbergens åshedar; kumlen och ättebackarna
Barrowfield Kummelfältet Kummelslätten
Barrow-wight(s) kummelgastar kummelgastar; ättehögarnas härskare; gravgastarna; griftkumlens gengångare; gasten
Battle of Five Armies femhäraslaget femhärarsslaget; femhärarslaget; D/de fem härarnas slag
Bay of Belfalas Belfalasbukten Belfalasbukten
Beechbone Bokbene [utelämnat]
Black Speech svartspråket svarta språket; Svarta språket; svartspråk
Blessed Realm Välsignade riket de Välsignade rikena; det Sälla kungariket
Blue Mountains Blå bergen Blå bergen
Bob Kubb Bob
Boffin Boffing Boffer; Boffin
Bolger, Fredegar (Fatty) Bolger, Fredegar (Bullen) Bolger, Fredegar (Fatty; "fetknopp")
Book of Mazarbul Mazarbulboken Mazarbuls bok
Brandy Hall Brännstaholm Vintuna; Vine Hall
Brandybuck Brännbock Vinbock
Brandywine Brännevin Vinfloden; Vinflodsträsket; Brännvinsfloden
Brandywine River Brännevinsfloden Vinfloden
Bree Bri Bri
Bree-hill Brikullen Bri ås; Briåsen; Bri kullar
Bree-land Briland Bririke; Briland
Bridgefields Broslätt Broslätta
Bridge of Khazad-dûm Khazad-dûms bro Bron vid Khazad-Dûm; B/bron i Khazad-dûm
Brockhouse Gräfling Galthus
Brown Lands Bruna markerna Bruna landet; de Bruna länderna; de Bruna markerna; Bruna markerna
Buck Hill Bockalid Bockberget; Bockebacken
Buckland Bockrike Bockrike; Blockrike
Bucklebury Bockeby Bockeby
Budge Ford Bukevad Lammskinnsvadet
Budgeford Bukevad Skinne vad
Burrows Grubb Grävling; Köping; köping
Butterbur, Barliman (Barley) Smörblom, Malte (Malte) Smörblomma; Bytteson, Barliman (Barly)
Bywater Åby Sjöstorp; Sjötorp
Bywater Pool Åbydammen [utelämnat]
Bywater Road Åbyvägen Sjöstorpsvägen
Carrock Karok Rocke; Carrock
Chamber of Mazarbul Mazarbulkammaren Mazarbuls kammare
Chetwood Ketskogen Skvätte skog
Chief översten chefen
Círdan the Shipwright Círdan skeppsbyggaren Círdan skeppsbyggaren; Círdan, skeppsbyggaren
Combe Kjuse Dalby; Comb
Common Speech samspråk; samspråket Allmänna umgängesspråket; Allmänna västlandsspråket; väströnan; väströna; allmänna umgängesspråket; Allmänna språket; Allmänna västlandsmålet; det allmänna västlandsspråket; allmänna västlandspråket; allmänt umgängesspråk; allmän väströna; allmänna väströnan; allmänna språket; alldagsspråket
Corsairs of Umbar kaparna från Umbar; Umbars kapare piraterna från Umbar; Umbars pirater; sjörövarna från Umbar
Cotton Torping Kattun; Kuddman
Council of Elrond Elronds råd Elronds rådsförsamling; Elronds råd; Elronds rådslag; rådslaget hos Elrond
Court of the Fountain Brunnsgården Brunnstorget; Brunnsgården; Fontängården
Cracks of Doom Domstöten Domedagsklyftan; Domedagens klyfta
Crickhollow Krikdala Kricke gryt
Cross-roads Vägkorset; vägkorset Vägkorset; vägkorset; Stora vägkorset; Korsvägen
Dale Dal Dal; Dalen; Dalar; Dalar-riket; Dalarriket; Dalar-staden; bågdrönare
Dark Lord, the Mörkrets herre Mörkrets herre; Mörke fursten; Mörkrets furste; Mörke härskaren; Mörkrets härskare; Svarte fursten; Svarte konungen
Dark Tower Mörka tornet Svarta tornet; Mörka tornet
Dead Marshes Döda träsket Döda träsken; de Döda träsken; D/de Döda träsken, de dödas träsk; Dödsträsken
Deadmen's Dike Dödingsvallen Dödmansland; Dödmansgastarnas Dike
Deeping-coomb Klyftkjusan Klyfte dalkjusa; Klyfte dal; Djupe dalsänka; Djupe dalkjusa
Deeping-stream Klyftbäcken Klyfte å
Deeping Wall Klyftmuren Klyfte mur; Klyfte murar
Derndingle Hinnardal Derne dal
Desolation of Smaug Smaugs ödemark det öde Smaug
Dimrill Dale Blackkällsdalen Dunkla dalen; Dimrils dal; Dimrils dalar
Dimrill Gate Blackkällsporten Dunkla dalens portar; Dunkla dalens trappor
Dimrill Stair Blackkällstrappan Dunkla dalens trappa; Dimrills trappa; Dimrils trappa
Dome of Stars Stjärnedomen Stjärnkupolen
Dunharrow Dunharg Dunharva; Dune harv; Duneharv
Dunland Dunland Dunland; Dunlands hedar; hedländerna; Hedarna; Hederna; Dúnland; Duneland; dunland
Dwarrowdelf Dvärgagräft Dvärgaklyft
Dwimorberg Dwimorberg Dwimorbergen; Dwimorberget; Dwimorfell; Dwimorfjäll
Eastemnet Östra Emnet Östra Emnet
Eastfold Östfold Östfold
Eastfarthing Östfjärding Östfjärdingen
East Road Östra landsvägen Östra landsvägen
Eilenach Beacon Eilenachs böte Eilenach Kas
Elder Days äldre tiden; äldre tid Äldre tiden; den Äldre tiden; Gamla tiden; den Äldre epoken; Äldsta tiden; den Äldsta tiden; forna tider; flydda tider; forntid; förr i världen
Elfstone Alvsten Alvsten; alvsten
Elfstone, the Alvstenen älvastenen; alvstenen; alvklippan; Alvstenen; Alvsten
Elrond Halfelven Elrond halvalven Elrond halvalven; Elrond halvalv
Elves alver alver; älvor
Entmoot entemot Ente ting
Entwash Ente älv Ente älv; Slamma flod; Bukteån; Bukte å
Entwives entiskor entiskor
Ettendales Jotundalarna Ettendalarna
Ettenmoors Jotunhedarna Ettenhedarna; Ettenträsken
Evendim Aftondunkeln Evendim
Everholt Ornaholt [saknas i originalets första upplaga]
Far Downs Fjärråsarna Fagra höjderna; Nedre Sluttningarna; Nedre sluttningarna; Hedlandet
Far Harad Bortre Harad Fjärran Harad; Bortre Harad
Far West Fjärran västern Fjärran Västern
Fellowship of the Ring, The Ringens brödraskap Sagan om ringen; "Sagan om Ringen"
Fords of Isen Isens vad Isenvaden; Isenvadet; Isens vad; Isens vadställen
Forest River Skogsälven Skogsälven; skogsfloden
Fourth Age fjärde åldern Fjärde åldern; FjÅ; fjärde åldern
Frogmorton Grodmyra Groderyd
Gaffer Gammelfar Gubbtjyven; 'gubbtjyven'; gubben; "Gubbtjyven"; Gubbtjuven; gammelfar; gamle 'tjyvgubben'; 'tjyvgubben'; gubben Ham
gaffer Gammelfar Gubbtjyven; farsgubben; gamla Gubbtjyven
Gamgee Gamgi Gamgi
Gamgee, Samwise (Sam) Gamgi, Samvis (Sam) Gamgi, Sam; Samuel; Sam vismannen; Samwis (Sam)
Gandalf the Grey Gandalf grå Gandalf grå; Gandalf den grå
Gandalf the White Gandalf vit Gandalf den vite; Gandalf den Vite
Gap of Rohan Rohanporten Rohanpasset; Rohan-passet; Rohans klyfta; P/passet vid Rohan; Rohans stora folkport; Rohans gap, den stora folkporten
Gardner Gärtner Plantenvård; Trägård; plantvårdaren
Gate-stream Portälven Portens vatten; Portens vattendrag
Gladden Fields Liljeängarna Ljusa slätterna; Ljusa fälten; Glitterslätterna
Gladden River Liljeälven Ljuse älv
Gladden Liljan Glitterfälten; Ljuse älv; Ljusa slätterna; Ljuda slätterna
Goatleaf, Harry Blåtry, Hinke Getlöv; Getrams, Harry
goblin(s) vätte troll; skurk; troll eller odjur; odjur; trolltyper; monstret; vidundret
Goldberry Gyllenbär Hjortrongull; Hjortongull
Golden Hall Gyllene hallen; gyllene hall Guldhallen; guldhall; den gyllene hallen
Goodbody Godman Goding; Lustigkropp
Great River Stora floden Stora floden; den stora floden; Stora floden, Anduin; Stora Floden
Great Smials Storsmuga Stora Smattarna; Stora smattarna; Stora grottan
Green Dragon Gröna draken 'Gröna draken'; Gröna Draken
Greenfields Grönslätt Gröna fälten; Gröna Ängarna
Green Hills Gröna kullarna Gröna kullarna
Greenway Gröna vägen Gröna vägen; Gröna landsvägen; Gröna dalgången; Grönvägen
Greenwood Grönveden Gröna skogen; gröna skogen
Grey Company den grå skaran den Grå skvadronen; D/den grå skvadronen; den grå skvadronen; de järngrå ryttarna
Greyflood Gråfloden Grå floden; Grå älven
Grey Havens Grå hamnarna Grå hamnarna; D/de grå hamnarna; Grå hamnen; grå hamnarna; de Grå Hamnarna; Grå Hamnarna
Grubb Böök Grubb; Grävling
half-elves halvalver halvalver
halfling(s) halvling halvlängdsman; halvlängdspyssling; en ynklig liten halvlängdsfigur; lille puttefnask; halvputtefnaskar; halvlängdsknattar; halvlängdspluttar
Hall of Fire Eldens sal Eldarnas hall; Eldarnas Sal; Eldarnas sal
Hardbottle Knaltebo Hårdeflask
Harfoots hårfotarna 'Harfötterna'; Harfötterna; Harfootarna; Haarfötterna
Harrowdale Hargdal Harve dal
Haysend Hagsände Häcksände
Hayward, Hob Gärdesvakt, Jens stängselvakt, Hobb
Headstrong, Malva Styvnacke, Malva Enveten, Malva
Helm's Deep Helms klyfta Helms klyfta; Hjälmklyftan; Helmsklyftan
Hill, the Kullen Kullen; kullen; Berget; Backen
hillmen bergsbor bergsstammar; hedfolket; hedvildar; hedmännen; bergsbor
Hoarwell Härkällan Håarsfrosta; Håarfrosta; Grå Älven; älven; Vitte springs källor
Hobbit hobbit hob
Hobbit, The Bilbo 'Hoberna'; Bilbo, en hobbits äventyr; Bilbo
Hobbiton Hobbinge Hobsala
Hollin Torna Hollin
Hornblower Hornblåsare af Hornenstöt; af Hornestöt
Hornburg Hornborgen Hornborgen; Honrborgen
house of Elrond Elronds hus Elronds hus
Houses of Healing Helandets hus Läkandets hus
Inland Sea innanhavet inhavet
Iron Crown järnkronan Järnkronan
Iron Hills Järnbergen Järnåsarna; åsarna
Isen Isen Isenfloden; Isen; Isen älv; Isenälven
Isengard Isengård Isengård; Isengard; Isendal; Isendor
Isenmouthe Isengap Isens gap; Isengapet; Isenport; Isenporten
Kin-strife blodsfejden Ättefejden
Lady of the Wood Skogens fru Skogens drottning
Lampwrights' Street Lyktmakaregatan Lampmakarnas gata; Lappmakarnas gata
Land of Shadow Skuggans rike Skuggornas land; skuggornas och dödens land
Langstrand Langstrand Långa strandremsan; Långestrand; Långelinje; Långerad
Last Alliance sista alliansen det Sista förbundet; Sista förbundet; sista alliansen; den s k Sista alliansen; den s k Sista koalititionen
Last Homely House Sista hemtrevliga huset 'den sista lilla torftiga backstugan'; den 'sista lilla torftiga backstugan'
Leaflock Lövlocke Lövhåre
Legolas Greenleaf Legolas Grönblad Legolas Grönblad
Limlight Limljusnan Lindelöve å; Solskensån; Limlit
Lockholes Låsta hålorna låshålorna
Lonely Mountain Ensliga berget Ensliga bergen; Ensamma berget; Enetinn; de Ensliga bergen
Longbottom Långbotten Långbotten
Longbottom Leaf Långbottenblad Långbottenblad; Lågbottensblad
Long Lake Långa sjön Långan; Långsjön
Lord of the Ring Ringens herre ringens furste
Lord of the Rings, The Ringarnas herre Härskarringen; Härskarringen; "Härskarringen"; Trilogin om Härskarringen; "Ringarnas Ring"
Lord of the Rings, the Ringarnas herre Ringarnas härskare; Ringarnas Ring; Härskarringen; ringarnas Herre; Ringarnas furste
Loudwater Brusälven Porla älv; Porlaälv
Lune Lon Luna; Lunas bukt; Månbergen
Marish, the Marsken Marsklandet; Marsklanden; marskland; Vinflodsträsket; träsken kring Vinfloden; Marsk; Marsken; Marskerna
Mark Mark Mark; Marken; Rohan
Marshal marskalk marskalk; kaptenen
Master of the Hall herren till Holm herren till Hallen; Hallens Herre
mathom mattum 'klenoder'; mathoms; mathom; föremål; verkligt egendomliga gamla saker
Michel Delving Möcklegräva Mickelsklyft
Middle-earth Midgård Midgård; Midgråd; världen
Mirkwood Mörkveden Mörkmården
Mirror mere Spegeltärn Spegeltjärnen; Tjärnen
Mirrormere Spegeltärn Spegeltjärnen; Spegeltjärn
Misty Mountains Dimmiga bergen Dimmiga bergen; Dimmiga Bergen; dimmiga blå berg
Morgul-knife morgulkniv morguldolk
Mountain of Fire Eldsberget Eldberget; Eldens berg
Mountains of Shadow Skuggbergen Skuggornas berg; Skuggiga bergen; Skuggiga Bergen
Mount Doom Domberget Domedagsberget; Domedagens berg; Domedagsklyftans berg
Mouth of Sauron Saurons mun Saurons språkrör; stinkmun till Sauron
Mundburg Mundborg Mundborg; Mundsborg
Near Harad Främre Harad Främre Harad; Hitre Harad
Necromancer, the nekromanten Andebesvärjaren
Neekerbreekers, the nikbrikarna niike-briikerna
Nine Walkers, the de nio vandrarna nio vandrare; de Nio vandrarna
Nine, the de nio de nio; De nio; de Nio
Nob Nubb Nobb; Nobo
Noman-lands Ingenmanslandet Ingenmansland; Ingen mans land
Norbury Norborg Nordmark; Norborg
North Downs Norråsarna; Norra åsarna Norlien; Ättestupsbergen; Nordåsarna; Norra åsarna
Northfarthing Nolfjärding Nordfjärdingen; Norufjärdingen; Norrfjärdingen
North Kingdom Norra kungadömet Norra kungariket; Norra konungariket; kungadömet; Nordkungariket
Northmen, the nordmännen nordmännen
North Road Norra landsvägen norra vägen; Norra vägen
Oakenshield, Thorin Ekensköld, Thorin Ekenskölde, Thorin; Torin; Thórin
Old Forest Road Gamla Skogsvägen Gamla skogsvägen
Old Forest Gamla skogen Gamla skogen; Gamla Skogen
Old Guesthouse Gästgifveriet Gamla gästgiveriet
Old Man Willow Pilgubben gamla pilträdsgubben; gamla pilträdsgubbe; D/den gamle pilträdsgubben; G/gamla trädgubben
Old Took Took den gamle Took den gamle; Took den Gamle; gamle Took
Old Winyards Wingård fint gammalt vin; 'Gamla vingårdstappningen'
Oldbuck Fornbock Fornbock; Forn-Bock; Forn-bockarna
Oliphaunt olifant olifant; Olifant
One Ring den stora ringen; en ring; den främsta ringen; den ring; den här ringen; ringen; den rätta; härskarringen en ring; Härskarringen; Den enda; Den enda ringen; den Enda Ringen; Ringen, Den Enda; den Enda, den Stora Ringen; ringen; den ring; denna
orc ork orch; troll; odjur
palantír palantír; palantíren palantír; palantírerna; palantíren; palantiren; Palantír
Paths of the Dead De dödas stigar Dödens stig; Dödes stig; Dödens vägar; Dödens väg
Place of the Fountain Brunnstorget Brunnstorget
Prancing Pony Stegrande ponnyn 'Stegrande ponnyn'; Stegrande ponnyn; Then stegrande ponnyen; Stegrande Ponnyn; Den stegrande ponnyn; 'Den dansande ponnyn'
Precious dyrgrip; dyre Älskade; min Älskade; den Älskade; älskade; skatt; sskatt; Älskade, hans Skatt; Skatt; Sskatt; Ssskatten; Ssskatt!; sskatt; Skatt, min Älskade; Skatten, den dyrbara; Sskatt, sin Dyrbara; Skatt, din Älskade; Sskatten, min Älsskade; Sskatt, den Älskade; den; älskade, min Dyrbara; den Dyrbara; Dyrbara
precious dyrbar; dyrgrip; dyrgripen min min Älskade; Älskade; älskade; 'älskade'; skatt; sskatt; min skatt; min sskatt; min ssskatt; Sskatt; min Sskatt; min Sskatt, min Älskade; Älskade osskattbare; högtärade; fine herre; min vän; min dyrbara; fina; oskattbart värde; dyrgripen; värdefull; oskattbar; dyrbar; mycket dyrbar; klenoden
Preciouss dyrgripen Sskatten, min Älsskade
Prince of Dol Amroth fursten av Dol Amroth fursten av Dol Amroth
Proudfoot Stoltzenfot Storfoot; Sturskfot
Quickbeam Kvickbom Snabbis; Snabba solstrålen; Snabba solstrålen; Snabba solstrålen eller Snabbis; Kvicka solstrålen; Kvickis
Radagast the Brown Radagast brun Radagast den brune
Ranger(s) utbygdsjägare utbygdsjägaren; utbygdsjägarn; utbygdsströvaren; stråtrövare; dem; jägare; han; vandraren
Red Book, the Röda boken Röda boken; 'Röda boken'; 'Röda boken; Röda Boken; boken
Redhorn Gate Rödhornsporten Röda hornets port; Rödhornets port; Röda hornets pass
Redhorn, the Rödhornet Röda hornet; Rödhornet
Redwater Rödälven Röda floden
Return of the King, The Konungens återkomst Sagan om konungens återkomst; Konungen återvänder
Rhyme(s) of Lore visdomsrim Sagans rim; de gamla Sagorimmen
Riddermark Riddermark Riddersmark; Riddarmark; riddersmarken; riddersmarker
Ring ringen ringen; Ringen; Ringen
Ring-bearer ringbäraren Ringbäraren; ringbäraren; Ringbärare; ringens bärare
Rings of Power maktens ringar Maktens ringar; maktens ringar
Ringwraiths ringvålnader ringvålnader; Ringvålnader; ringens vålnader
Rivendell Riftedal Vattnadal
Ruling Ring, the härskarringen den Härskande ringen; härskarringen; den Styrande ringen
Sackville-Baggins Kofferdi-Secker Säcksta-Bagger
Sandyman, Ted Sandeman, Teodor Sandiman; Sandyman, Tedd; Ted
Sarn Ford Sarnvad Sarne vad
Saruman the White Saruman vit Saruman den vite; Saruman vite
Scary Skår Skrämsle
Scouring of the Shire, The Fylke rensas Fylke rensas
Sea of Rhûn Rhûnhavet Rhûns insjö; sjön Rhun; Rhûns inhav; Rhuns stora sjö
Second Age andra åldern Andra åldern; Andra tidsåldern
Shadowfax Skuggfaxe Skuggfaxe
Sharkey Farsan Hajen; "Hajen"
Shelob Lockan Honmonstret; honmonstret; Honan; hon; Käringmonstret; Käringodjuret; Käringen
Shire Fylke Fylke
Shirriff(s) fjärdingsman fjärdingsmän; polisstyrkan; F/fylkesmän (antagligen efter landsnamnet Fylke)
Silmaril(s) silmarillen; silmarillerna Silmaril; de gnistrande Silmarilerna, ädelstenarna; Silmarilerna; den stora Silmaril
silmaril silmaril; silmarillen silmarill; silmarillen
silmarilli silmarilli silmarillerna
Silvan Elves skoglandsalverna skogsalverna
Silverlode Silverfåran Silverfåran; Silverbäcken
Skinbark Skinnbarke Barkskinne
Smallburrow, Robin (Cock-robin) Lillgrubb, Nisse (bäste Nils) Grönköping, Robin (Höns-Robin)
smial smuga smial; smatt
Snowbourn Snöforsen Snöbäcken
Snowmane Snömane Snömane; Snömanke
South Downs Söderåsarna Söderåsarna
Southfarthing Sörfjärding Sydfjärdingen
Staddle Stala Staby; Staddelby
steward drots rikshovmästare; riksföreståndare
Sting Sting Sting; Sting
Stock Boda Stocke; Stock; Förrådshuset
Stock-brook Bodabäcken Stocke-bäcken
Stone of Erech Erechs sten Erechs sten; Erechs heliga sten
Stones of Seeing, the skådestenarna S/seendets stenar
Stonewain Valley Stenvagnsdalen Stenskrindors dal; Stenskrindornas dal; Stenskrinddalen
Stoors stoorer Stoorer; Stoor
Stormcrow Olyckskråka Stormkråka
Strider Vidstige Vidstige
Sundering Seas Skiljande haven det vida hav; 'det vida hav'; havet; de landskiljande haven
Swanfleet Svanån [saknas i originalets första upplaga]
Tale of the Great Ring, The Sagan om den stora ringen Historien om den stora Ringen
Tale of the Ring, the sagan om ringen historien om ringen
Tale of Years, The Åratal Hur år täljdes
taters petäter pantofflor; potatis; pantoffelknölar; tofflor; tatis; fina potäter
Thain jarl than; than; tan; jarl; fylkesjarl
There and Back Again Bort och hem igen 'Dit och tillbaka igen'; Dit och tillbaks igen
Third Age tredje åldern; tredje tidsålder Tredje åldern; Tredje ålderna; Tredje Åldern
Tindrock, the Tinnö Tinnklippan
Took Took Took
Took, the Tooken Tooken; Took
Tookland Tookland Tookland
Tower Hills Tornkullarna Kastalbackarna; Kastalsbackarna; Tornens kullar; Tornåsarna
Tower of Guard Vakttornet Väktartornet; Väktarens torn; Väktarnas torn; Tornets livvakt; Tornets garde; Vakttornet
Towers of the Teeth Tändernas torn Tädernas torn; Tändernas båda torn; Tandtornen
Treebeard Trädskägge Lavskägge
Trollshaws Trollmården Trollbergen
truesilver äktsilver ädelsilver
Tuckborough Tockborga Tookköping; Toodköping; Gömmeby; Krubbköping
Two Towers, The De två tornen Sagan om de två tornen; Sagan om de två tornen; "Sagan om de två tornen"; De två tornen
Underhill Nedomkull Nedomkull
Undying Lands Odödliga landen Odödlighetens land; Odödliga landen
Uruk-hai, the fighting de krigande uruk-hai de stridbara Uruk-hai; de kämpande Uruk-hai
Uruks uruker uruker; Uruker; uruk
Uttermost West, the Yttersta västern Yttersta Västern; det Yttersta Västerness
Wainriders vagnförarna Vagnsryttarna; vagnsryttarna
Valar valar Valar; Valarerna; Valarena; Valars
Vale of Anduin Anduins dalgång Anduins dal; Anduins dalar; Anduins dalgång
Wandlimb Vidjeviga Wandlimb
War of the Dwarves and Orcs kriget mellan dvärgar och orker kriget mellan dvärgarna och orcherna; kriget mellan orcher och dvärgar; dvärgarnas och orchernas krig
War of the Ring, the ringens krig; ringkriget Ringens krig; ringens krig; K/kriget om ringen; kriget om Ringen; Kriget och ringen; Ringkriget
wargs ulvar vargar
Variags varjager Variager; Varjager
Water Ån vattnet; älven; älvdalen; Sjön; Vattne ström; Nedre Vattnet; tjärnen
Waymeet Korsvägen Vägmotet
Weathertop Väderklint Väderklint; Väderklinten; själva klinten; klinten
Westemnet Västra Emnet Västra Emnet
Westernesse Västerness Västerness; det vida Västerness; Västerness, västerns vida rike; själva Västerness; det forna Västerness; på väströnt mål Västerness; Västlandet
Westfarthing Västfjärding Västfjärdingen
Westfold Västfold Västfold
Westmarch Västmark Västmark
Westron väströna väströna; väströniska; 'västspråket'
Wetwang Våtvången Våtvången; Våta vägen
White Council Vita rådet Vita rådet
White Downs Vitåsarna Kritstensåsarna; Kritstensåsen; kritklipporna; Vita åsarna
White Hand vita handen; vit hand Vita handen; den Vita handen; vit hand
White Mountains Vita bergen Vita bergen; Snötinnarna; de Vita bergen
White Tower Vita tornet Vita tornet; Vita tornets trappa; Vita tornets älskade
White Tree Vita trädet; vitt träd; vita träd Vita trädet; det Vita trädet; Vita träd; vita träd; Silverträdet
Whitfoot, Will Vittfot, Vidar Vettfot; Vitfot, Ville; Willy
Wilderland Ödevidderna Vilda landet; Vildmark
Windlord Vindarnas herre vindarnas herre; vindarnas kung
Wise, the de vise de Vise; de vise
Witch-king häxkungen Häxmästaren; Härmästaren
Withywindle Videvindeln Vitte spring; Vittespingsdalen
Wold, the Heden Heden; heden; hedlandet; Hedslaget; Hedemyra; slätten
Woodhall Skoghall Skoghall
Woody End Skogsände Skogsände; Skogs ände
Wormtongue Ormstunga Ormstunga
Woses umerna woserna
Yale, the Jalv [saknas i originalets första upplaga]
Yule jule jul; januari


Tillbaka till Förord